In 2023 is gestart met de aanleg van het hoofdriool in Oosterwold. Het hoofdriool aan de Tureluurweg en een tijdelijke vacuüm-persgemaal zijn gerealiseerd. In het eerste kwartaal van 2024 is ter hoogte van het Kathedralenpad een tweede tijdelijk vacuüm-persgemaal geplaatst om het eerste afvalwater van onder andere de woningen in de woonwijk De Groene Eem af te voeren. In 2024 volgen na de aanleg van het hoofdvacuümriool in de Goudplevierweg ook het hoofdvacuümriool in de Paradijsvogelweg en de Kievitsweg. Het doel is om begin 2025 het hoofdrioolsysteem, inclusief 6 vacuüm-persgemalen, volledig in werking te hebben. Aannemer Quavac voert de werkzaamheden aan de vacuüm-persgemalen uit in opdracht van de gemeente Almere. 

Wat doen de 6 vacuüm-persgemalen? 
De 6 gemalen gaan er samen voor zorgen dat dagelijks het rioolwater zonder problemen zijn weg naar de zuivering vindt. Een gemaal bestaat uit een bovenbouw en kelder. Daarnaast liggen er verschillende leidingen in de grond. De bovenbouw is het deel dat je boven de grond ziet. Hierin staat de schakelkast met de elektrische- en besturingsinstallatie. Het gebouw wordt 3 bij 5 meter en 2,5 meter hoog en wordt bekleed met hout. In de kelder komt de pompinstallatie te staan en een vacuümtank. De bouwtijd van de vacuüm-persgemalen is ongeveer 6 maanden. De aannemer bouwt de gemalen opeenvolgend.