In deelgebied 1B zijn enkele velden in eigendom van projectontwikkelaars. Ook dat past in het bestemmingsplan en de spelregels van deelgebied 1. In de aankomende nieuwsbrieven staan we telkens stil bij een van de grote projectmatige ontwikkelingen. 

Ontwikkeling De Kreekvelden

In juni 2022 heeft de gebiedsorganisatie Oosterwold een anterieure overeenkomst gesloten met de eigenaren van perceel i115 aan de Paradijsvogelweg. Hierin worden afspraken vastgelegd tussen een gemeente en een particuliere partij over het ontwikkelen van een specifiek gebied. De overeenkomst is het resultaat van een paar versies van het ontwikkelplan. Naast de toetsing aan het bestemmingsplan, hebben we met de ontwikkelcombinatie gesprekken gevoerd over de Oosterwoldse ambities, de kwaliteit van de wijk en het vroegtijdig betrekken van toekomstige kopers en bewoners.

De ontwikkelcombinatie bestaat uit Koopmans Projecten b.v. uit Enschede en Almere en Woningstichting GoedeStede uit Almere. Het ontwikkelplan bestaat uit ongeveer 356 woningen van verschillende types, kleinschalige en grootschalige stadslandbouw, openbare ruimte met groen tussen de roodkavels en doorwaadbare zones rondom, een kreek en (bezoekers)parkeren. Ook zijn er afspraken gemaakt over participatie. Onder meer over de invulling van 50 m2 nog in te vullen bebouwing, het betrekken van de kopers en bewoners bij de stadslandbouw, de keuze van speelplekken en -toestellen en budget voor zowel het participatieproces als de uitvoering van de ideeën.

Projectplanning

De aanvraag van de omgevingsvergunning wordt nu voorbereid. Deze wordt begin 2023 verwacht. Daarna start, naar verwachting eind 2023, de bouw van de koopwoningen. De prijscategorie is nog niet bekend. Noodzakelijke grondwerkzaamheden beginnen eventueel eerder. De Kreekvelden wordt naar verwachting eind 2025 opgeleverd.