Gemeente Almere gaat een polderweg aanleggen voor de ontsluiting van Veld J. Deze weg verbindt de Goudplevierweg en de Tureluurweg en is naar verwachting in de lente van 2021 gereed. De verbindingsweg krijgt de naam ‘Hippias van Elisweg’, naar een Griekse sofist die werd geboren rond 450 voor Christus.

De aanleg van de polderweg biedt vanuit het oogpunt van verkeerscirculatie een betere oplossing dan een doodlopende Goudplevierweg en een Tureluurweg die de polder in verdwijnt. De Goudplevierweg verandert in Hippias van Elisweg vanaf het kruispunt met de Karl Marxweg. Het profiel van deze weg wordt gelijk aan de onlangs gereconstrueerde Kievitsweg. De weg wordt 6,50 meter breed en krijgt een vrijliggend betonnen fietspad in twee richtingen van 4,00 meter breed.

Planning

In het tweede kwartaal 2020 wordt de voorbelasting aangebracht. De aanleg van de Hippias van Elisweg en het fietspad start naar verwachting in het eerste kwartaal 2021. De komende 2 jaar worden ook de andere polderwegen gereconstrueerd zodat Oosterwold toegankelijk blijft.


Ontwerpprofiel van de Hippias van Elisweg
(kleine wijzigingen van het profiel voorbehouden).