Hier volgt (onder voorbehoud) de planning van de werkzaamheden in Oosterwold:

 1. De voorbelasting voor het toekomstige fietspad tussen Eksterweg en Danielgoedkoopstraat is aangebracht. Na de zettingsperiode volgt dit najaar de aanleg van het fietspad.
 2. Vanaf het huidig einde van de Daniel Goedkoopweg tot de Ibisweg legt de aannemer in oktober een tijdelijke weg aan. Deze garandeert de verbinding en de bereikbaarheid van de kavels achter de Lidl en aan de noodweg van de Harriet Martineauweg.
 3. De voorbelasting van de Harriet Martineauweg wordt dit najaar aangebracht en blijft 6 maanden liggen. Daarna volgt de aanleg van deze weg.
 4. De definitieve ontsluiting van de Harriet Martineauweg op de Ibisweg is in de ontwerpfase. De rest van de weg is in bestekfase.
 5. Langs de polderwegen worden ter plaatse van de huidige kavelwegen straatnaamborden aangevuld als deze er nog niet staan. Bovendien worden op diezelfde plekken de 30 km zone borden begin Kavelweg geplaatst.
 6. Na een voorbelastingperiode van 6 maanden start in oktober de uitvoering van de Hippias van Elisweg, inclusief het aanleggen van het vrijverval hoofdriool. Planning aanleg riool pas als het fietspad wordt aangelegd in 2e kwartaal 2022.
 7. Voor de verbreding van de Tureluurweg gebruikt de aannemer de voorbelasting van de Hippias van Elisweg. De voorbelasting wordt medio oktober aangebracht en blijft ongeveer 4 maanden liggen. Vervolgens wordt de Tureluurweg voor de zomer 2022 definitief gemaakt. Inclusief de aanleg van het hoofdriool.
 8. Voor de verbreding van de Goudplevierweg wordt de voorbelasting van de Tureluurweg gebruikt. De uitvoering van deze werkzaamheden is voor de zomer van 2022. Naar verwachting start in het laatste kwartaal van 2022 de definitieve aanleg van de Goudplevierweg inclusief hoofdriool.
 9. De voorbelasting van de Paradijsvogelweg staat gepland in het laatste kwartaal van 2022. Medio 2023 krijgt de Paradijsvogelweg zijn definitieve status.
 10. Marry Ritter Beardweg wordt 30km zone, aanpassingen aan de weg worden afgestemd op gebruik bouwverkeer.
 11. Whiswall geluidwand langs de Grote Denkerdreef ter hoogte van het Erf: eerst aanbesteding en vergunning, plaatsing einde dit jaar of begin volgend jaar (voor de Floriade).


Voorbelasting in de berm