Hier volgt (onder voorbehoud) de planning van de werkzaamheden in Oosterwold:

  1. De voorbelasting voor het toekomstige fietspad tussen Eksterweg en Danielgoedkoopstraat is aangebracht. Na de zettingsperiode volgt de aanleg van het fietspad.
  2. De Eksterweg, tussen Trekweg en Kievitsweg en de Kievitsweg, tussen Grote Denkersdreef en Eksterweg zijn permanent afgesloten voor alle motorvoertuigen in verband met het realiseren van een vrije fietsroute.
  3. Voorbelasting Hippias van Elisweg is aangebracht. De aansluiting op de Goudplevierweg volgt zo spoedig mogelijk. Na een voorbelastingperiode van 6 maanden start vanaf september 2021 de aanleg van de definitieve weg.
  4. Tijdelijk fietspad Kievitsweg vanaf de Nobellaan tot aan de Vogelweg is aangelegd.
  5. Langs de polderwegen worden ter plaatse van de huidige kavelwegen straatnaamborden aangevuld als deze er nog niet staan. Planning 2e en 3e kwartaal 2021.
  6. Aanleg van een eerste transportriool is gestart. Deze loopt vanaf de Paradijsvogelweg (buurtschap met het bestaande riool daar wordt aangesloten i.p.v. de huidige aansluiting) en Goudplevierweg (huizen van ’t Groene Wold in gebied 1B) langs de Vogelweg naar een lozingspunt in Vogelhorst. Gereed naar verwachting eind augustus 2021.
  7. De definitieve ontsluiting van de Harriet Martineauweg op de Ibisweg is in de ontwerpfase. De rest van de weg is in bestekfase.
  8. De voorbelasting van de Harriet Martineauweg wordt zo spoedig mogelijk na de zomer aangebracht en blijft 6 maanden liggen. Daarna volgt de aanleg van deze weg.
  9. Om de verbinding en de bereikbaarheid van de kavels achter de Lidl en aan de noodweg van de Harriet Martineauweg de komende tijd te kunnen garanderen wordt er van het huidige einde van de Daniel Goedkoopweg tot de Ibisweg na de zomer een tijdelijke weg aangelegd.
  10. Aanleg drempel 30 km/uur in de Paradijsvogelweg tussen Prieelvogelweg en Paradijsvogelweg nummer 1. Gedurende het aanbrengen van de drempel is de Paradijsvogelweg tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer en geldt een omleidingsroute via de Kievitsweg. Planning 18 en 19 augustus.