Hier volgt (onder voorbehoud) de planning van de werkzaamheden in Oosterwold:

  1. Aansluiting Daniel Goedkoopstraat op de Eksterweg is bouwrijp (bij de toekomstige Lidl). Aansluiting kruispunt naar de Grote Denkersdreef is in ontwerp klaar en wordt zo spoedig mogelijk in het eerste en tweede kwartaal 2021 aangelegd.
    Aanleg van voorbelasting fietspad tussen Eksterweg en Danielgoedkoopstraat in 1e en 2e kwartaal 2021. Aanleg fietspad volgt na voorbelasting.
  2. De voorbelasting Hippias van Elisweg is grotendeels aangebracht. De aansluiting op de Goudplevierweg volgt zo spoedig mogelijk. Het benodigde zand ligt tijdelijk opgeslagen bovenop de bestaande voorbelasting nabij de Tureluurweg. Na een voorbelastingperiode van zes maanden start vanaf september 2021 de aanleg van de definitieve weg.
  3. Op het fietspad Tureluurweg wordt naar verwachting in april 2021 belijning aangebracht. Deze werkzaamheden waren verschoven door het koude en natte weer.
  4. Aanleg tijdelijk fietspad Kievitsweg vanaf de Nobellaan tot aan de Vogelweg is gestart. Werkzaamheden duren tot half juli 2021.
  5. Ter plaatse van het buurtschap (bestaande woningen) op de Paradijsvogelweg zijn de drempels gereed. Aanleg van de wegversmallingen start uiterlijk 29 maart 2021. De werkzaamheden duren circa 2-3 weken. Werkzaamheden zijn met de buurtcommissie afgestemd die de terugkoppeling met het buurtschap verzorgt.
  6. Straatnaamborden langs de polderwegen ter plaatse van huidige kavelwegen. Planning 2e en 3e kwartaal 2021.
  7. In het 1e kwartaal 2021 wordt het ontwerp van een eerste transportriool uitgewerkt vanaf de Paradijsvogelweg (buurtschap) en Goudplevierweg (Vastbouw ontwikkeling) langs de Vogelweg naar een tijdelijk lozingspunt in Vogelhorst. Aanleg in het 2e kwartaal 2021.
  8. Voor de bedrijven langs de A27 is een (tijdelijke) ontsluiting vanaf de Ibisweg aangelegd. Deze is gereed. In de tweede helft van 2021 wordt de voorbelasting van de Harriet Martineau aangebracht. Deze blijft zes maanden liggen. Daarna volgt de aanleg van deze weg.