Hier volgt (onder voorbehoud) de planning van de werkzaamheden in Oosterwold:

 1. De voorbelasting voor het toekomstige fietspad tussen Eksterweg en Daniël Goedkoopstraat is aangebracht. Na de zettingsperiode volgt dit najaar de aanleg van het fietspad.
 2. Vanaf het huidig einde van de Daniël Goedkoopweg tot de Ibisweg legt de aannemer een tijdelijke weg aan. Deze garandeert voorlopig de verbinding en de bereikbaarheid van de kavels achter de Lidl en aan de noodweg van de Harriet Martineauweg.
 3. De voorbelasting van de Harriet Martineauweg wordt aangebracht en blijft 6 maanden liggen. Daarna volgt de aanleg van deze weg.
 4. De definitieve ontsluiting van de Harriet Martineauweg op de Ibisweg is in de ontwerpfase. De rest van de weg is in bestekfase. Hierna volgt de aanbesteding.
 5. Langs de polderwegen worden ter plaatse van de huidige kavelwegen straatnaamborden aangevuld als deze er nog niet staan. Bovendien worden op diezelfde plekken de 30km-zoneborden “begin kavelweg” geplaatst.
 6. De uitvoering van de Hippias van Elisweg is gestart. De aanleg van het vrijverval hoofdriool gebeurt samen met het fietspad in het 2e kwartaal 2022.
 7. Voor de verbreding van de Tureluurweg gebruikt de aannemer de voorbelasting van de Hippias van Elisweg. De voorbelasting is aangebracht en blijft ongeveer 4 maanden liggen. Vervolgens wordt de Tureluurweg voor de zomer 2022 definitief gemaakt, inclusief de aanleg van het hoofdriool.
 8. Voor de verbreding van de Goudplevierweg wordt de voorbelasting van de Tureluurweg gebruikt. De uitvoering van deze werkzaamheden is gepland voor de zomer van 2022. Naar verwachting start in het laatste kwartaal van 2022 de definitieve aanleg van de Goudplevierweg inclusief de aanleg van het hoofdriool.
 9. De voorbelasting van de Paradijsvogelweg staat gepland in het laatste kwartaal van 2022. Medio 2023 krijgt de Paradijsvogelweg zijn definitieve status.
 10. De Mary Ritter Beardweg wordt een 30km-zone. Aanpassingen aan de weg worden afgestemd op het gebruik door bouwverkeer.
 11. De aanbesteding en vergunningaanvraag voor de Whiswall, de geluidwand langs de Grote Denkerdreef ter hoogte van het Erf, is gestart. Plaatsing volgt begin volgend jaar (vóór de Floriade).

Voorbelasting in de berm