Sinds juli 2019 is het Tijdelijk Handelingskader PFAS van kracht. Deze regeling gaat over het verplaatsen en verwerken van grond en bagger in verband met het voorkomen van schadelijke stoffen. PFAS is de verzamelnaam van een grote groep fluorhoudende chemische stoffen die nauwelijks afbreekbaar zijn. In deze nieuwsbrief van 8 november 2019 lees je wat de gevolgen zijn van het Tijdelijk Handelingskader PFAS voor Oosterwold.