Inspiratie- en informatiecentrum De Verbinding, in de blauwe container langs de Kievitsweg, is de komende zaterdagen van 13.00 – 15.00 uur open voor publiek. Kom langs voor inspiratie, informatie en om vragen en zorgen te delen. Op 4 september ging De Verbinding voor het eerst open. Dat leverde al meteen flink wat belangstelling op van (toekomstige) bewoners die zich wilden informeren. En meteen ontsponnen zich tal van gesprekken over het benutten van de doorwaadbare zones. Wie in Oosterwold samen met de buren de inrichting van de woonomgeving wil bespreken kan gebruik maken van de ervaringen in de lopende pilot in veld G. Ook zijn er via de gebiedsorganisatie grote deelkaarten beschikbaar van het gebied dat je met je buren wilt bespreken.

Kindje maakt welkomstbordje Bezoeker bekijkt expositie BloemenpadLoes maakt welkomstbordje Beeldenpad

Natuurlijke materialen grindpad Werkplek in De Verbinding