Het aantal bewoners van Oosterwold en initiatiefnemers neemt steeds meer toe. De eerste pioniers wonen al een jaar in het gebied waar bewoners het beheer in eigen handen hebben. De verantwoordelijkheid die hier bij komt kijken, begint ook steeds meer door te dringen. Maar wat betekent dit nu voor de toekomst? Een paar honderd belangstellenden filosofeerden hierover tijdens twee inspiratie-avonden in het stadhuis.

Alsof er een wereldberoemde popster naar Almere kwam: zo snel waren de twee avonden ‘uitverkocht’. Tel daarbij op dat de aanwezigen vanuit alle uithoeken op een doordeweekse avond naar Almere trokken en je kunt met recht spreken van grote belangstelling. Voor Almere en/of Oosterwold, maar vooral voor het concept dat er van kracht is: niet de overheid maar makers bepalen hoe Oosterwold eruit komt te zien. Dat betekent veel vrijheid en ruimte om – in goed overleg met de buren – tot een droomhuis op een droomplek te komen, maar roept ook vragen op. Het is een avontuurlijk én onduidelijk project. Vanzelfsprekende kaders zijn er niet of in beperkte mate. Er is de theorie van het zelfbeheer, maar hoe werkt dit in de praktijk? Bovendien is deze manier van werken voor iedereen nieuw en dat brengt met zich mee dat sommige zaken gaandeweg pas worden uitgevonden. Dat er fouten worden gemaakt of dingen anders lopen dan van te voren gedacht en gehoopt, is zo goed als onoverkomelijk. Genoeg reden om hier over na te denken. Wie gaat afval ophalen, wie regelt verlichting en wie zorgt voor goede wegen én het onderhoud daarvan? Heeft de gemeente hier nog een rol in en hoe komt het veiligheidsaspect terug? Zo maar wat vragen die door aanwezigen niet direct beantwoord werden, maar waarover wel de hersens werden gekraakt.

Anke Delfos, namens de gemeente beheermanager van Almere Poort, gaf inzicht in de gebruikelijke gang van zaken elders in de stad. Het onderhoud van de wijk en het groen, problemen met de verlichting, afvalissues en meer. Er komt veel bij kijken en situaties zijn vaak complex. Zie de presentatie van Anke Delfos.

Zelforganisatie is geen vanzelf organisatie Maurice Specht prikkelde de aanwezigen door hen aan te moedigen verder te kijken dan de neus lang is. ,,Misschien moeten jullie ook wel gaan denken over een gezamenlijke zorgverzekering of dergelijken,” opperde hij. ,,Niet dat ik dit per se een goed idee vind, maar ik wil alleen maar zeggen dat jullie je niet hoeven te beperken.” De filosoof en bestuurskundige, onderzoeker en spreker is gefascineerd door hoe mensen een samenleving maken. Zelf was hij in Rotterdam West onder meer betrokken bij de start van de Leeszaal, die er kwam na de sluiting van de bibliotheek in de wijk Het Oude Westen. Bewoners namen toen zelf het initiatief voor een alternatief voor deze oude bibliotheek. Die nu draait op de inzet van zo’n negentig vrijwilligers. ,,Hebben jullie er zin in om het zelf te doen”, vroeg Specht zich ten slotte af. ,,En zo ja, hoe ver willen jullie gaan? Wat doe je zelf en wat verwacht je van bijvoorbeeld de gemeente? En, wat als het niet lukt, waar val je op terug?” Zie de presentatie van Maurice Specht.

Themavonden
Opbrengst

Met die vragen in het achterhoofd gingen de groepjes van zeven personen vervolgens uiteen. Zij kregen de opdracht mee om aan het eind van het gesprek tot een lijst van onderwerpen te komen waar (toekomstige) Oosterwolders het liefste mee aan de slag zou willen. Een mix van veelal onbekende mensen filosofeerden er lustig op lus, ieder met zijn of haar eigen perspectief. Waar de een al woont in Oosterwold, een ander een plek op het oog heeft, kwam een ander stel uit Groningen gereden om ervaringen te horen en meer te weten te komen over zelfbeheer. Hoe divers ook, allen deelden het enthousiasme en de nieuwsgierigheid naar Oosterwold en de toekomst. Niet dat alles koek en ei is. Zaken lopen soms anders, duren langer, zijn ingewikkelder en vragen een berg geduld. Die zaken noteerden gespreksleiders op de ‘parkeerschijf’.

De gesprekken tussen de aanwezigen waren breed, maar na twee avonden van dialoog en discussie, kwamen de aanwezigen tot een aantal prioriteiten voor de komende tijd:
Het onderhouden van het openbaar gebied, het opzetten van een aantal gezamenlijke voorzieningen, het opzetten van een gezamenlijke organisatie.
Binnen deze drie zaken werden een aantal onderwerpen aangekaart. Een overzicht:

Onderhoud openbaar gebied:

 • Onderhoud wegen, verlichting en groen
 • Waterbeheer
 • Afvalbeheer
 • Publieke parkeerplaatsen
 • Faciliteiten openbaar vervoer

Gezamenlijke voorzieningen

 • Dorpshuis / ontmoetingsruimten
 • Zorginitiatieven (apotheek, huisarts, mantelzorg)
 • Onderwijs
 • Winkels
 • Markt
 • Horeca / recreatie
 • Speeltuin
 • Sport

Gezamenlijke organisatie

 • Opzetten overlegstructuren voor communicatie onderling
 • Opzetten brede coöperatie
 • Vormen bestuursorgaan
 • Verder in overleg over beoogde vrijheid Oosterwold en rol gemeente
 • Opzetten financiële regelingen en initiatieven
 • Instellen regels rondom veiligheid

Met deze opbrengst kunnen initiatiefnemers van Oosterwold en het Programmabureau Stad verder aan de slag.