De nieuwe omgevingsmanager voor Oosterwold is André Kamp. Het gebiedsteam heeft hem speciaal aangetrokken voor het maatwerkontwerp en de aanleg van het kavelwegriool. André Kamp: “Ik hou van staan, van lopen door het veld, ik wil dingen zien en dingen proeven en uiteraard mensen spreken. Vooruitlopend op de aanleg van het kavelwegriool help ik met de aanleg van tijdelijke voorzieningen voor nieuwe mensen die nog geen IBA/CBA hadden aangeschaft maar wel naar het toilet willen. Deze tijdelijke voorziening is een ontvangstput die we komen leeghalen en het verzamelde afvalwater voeren wij af. De put kunnen we later zoveel mogelijk hergebruiken als vacuumput voor de kavelwegriolering.

ontvangstput

Zuiveren afvalwater

Naast de nieuwe initiatiefnemers zijn er de bewoners die al een IBA/CBA, of andere voorziening zoals een septic tank, hebben. Wij willen heel graag dat bewoners hun best blijven doen om hun zuiveringssysteem zo goed mogelijk te laten functioneren en de IBA te blijven gebruiken zoals tot nu toe gebeurde.

Beheer en onderhoud

We zijn met de huidige leveranciers in gesprek om voor het komend half jaar het beheer en onderhoud volgens de criteria en maatstaven van de gemeente tijdelijk uit te gaan voeren. Ondertussen bereiden wij voor hoe we het beheer en onderhoud na deze periode aan een leverancier kunnen uitbesteden. In de volgende nieuwsbrief volgt er meer informatie over dit onderwerp.

Maatwerk

Voordat we daadwerkelijk buiten kunnen starten met de aanleg van de kavelwegriolering moeten we groen licht hebben van Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en de gemeenteraad van Almere. We zijn al wel bezig met de voorbereidingen; we werken aan de principetekeningen voor het riool en gaan ramen wat de aanleg zal kosten Op de tekening kunnen we veel maar als je buiten loopt dan zie je dat er veel maatwerk moet komen. Natuurlijk gaat dat in overleg met de betreffende kavelwegvereniging en de individuele bewoners.
Kavelwegriool

De kavelwegriolering komt in de berm van 1,5 meter naast de verharding met de bestemming ‘infra’, dus niet aan de kant van de nutsen. De leidingen gaan vanaf een woning of bedrijf door de doorwaadbare zone naar de ontvangstput. Belangrijk is dat de smalle berm langs de kavelweg en de doorwaadbare zone bereikbaar zijn. Het afvalwater wordt via het kavelwegriool afgevoerd naar het hoofdriool in de polderweg. Bij de aanleg van de riolering zullen ook wegen gekruist worden en andere elementen zoals duikers bijvoorbeeld. Daar wordt maatwerk geleverd.

 

Waar beginnen?

De eerste stap is dat een aannemers wordt ingehuurd. Dat bereiden we de komende tijd voor. Ook bepalen we de komende periode wat prioriteit heeft, dus waar we het beste kunnen beginnen met de aanleg van de kavelwegriolering. Gaan we beginnen bij de filtersystemen die niet goed werken, of bij de nieuwbouw? Of beginnen we bij locaties dichtbij het hoofdriool. Als we daar meer over weten dan komt dat in de nieuwsbrief.

Als er groen licht komt zijn we goed voorbereid en kunnen we zo snel als mogelijk van start. Mijn motto is ‘zeg niet waarom, maar zeg waarom niet’. We weten dat het moeilijk is maar door goede communicatie, door samen buiten te staan en te overleggen kom je al een heel eind. Ik drink thee, geen koffie. Dan weten de mensen dat vast.”