Oosterwold heeft de Aandeslag-Trofee 2020 gewonnen! De jury vindt de gebiedsontwikkeling een inspirerend voorbeeld in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet vervangt in 2022 alle 26 wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur en water. De jury is positief verrast door de wijze waarop de inwoners in Oosterwold centraal staan.

“Een beetje Oosterwold bestaat niet”. Zo stelt gebiedsregisseur Werner Brouwer in zijn pitch bij de uitreiking van de Aandeslag-Trofee 2020. “Voor sommige mensen is Oosterwold de kans om hun ultieme droom te verwezenlijken. Voor anderen iets waar ze niet aan moeten denken. Maar in alle gevallen wel een eigen en bewuste keuze. En dat is precies waar de Omgevingswet voor staat. Niet een blauwdruk van bovenaf hoe het zou moeten, maar ruimte voor eigen initiatief en een faciliterende overheid. Geen dwingende bestemmingsregels, maar kaders voor ontwikkeling. En een gedurfde aanpak van Almere, Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf, de provincie Flevoland en het waterschap Zuiderzeeland.”

Natuurlijk is Oosterwold een leerproces voor alle betrokkenen. Overheden die afstappen van voorschriften en gebaande paden en initiatiefnemers die tegen taken en verantwoordelijkheden aanlopen die ze nooit hadden voorzien.

Werner Brouwer: “De Trofee is voor alle initiatiefnemers die al hebben laten zien wat deze omslag heeft betekend. Niet alleen voor hun eigen dromen maar ook voor ons denken over de vraag wat onze rol als overheid eigenlijk is.”

Wat is de Aandeslag-Trofee?
De verkiezing voor de ‘Aandeslag-Trofee’ is een initiatief van het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’. In heel Nederland werken overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven samen aan Omgevingswetprojecten. Via de trofee worden inspirerende projecten in de schijnwerpers gezet om van elkaar te leren.

Wat is de Omgevingswet?
In 2022 gaat de Omgevingswet van kracht. Deze nieuwe wet vervangt 26 wetten die gaan over de fysieke leefomgeving. Dat zijn alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur en water die we op dit moment nog gebruiken. Ook komt er één digitaal loket voor aanvragen van initiatiefnemers. De wet stimuleert samenwerken en biedt meer ruimte voor initiatief.