Ben je een (startend) ondernemer, een collectief of coöperatie, gevestigd in Oosterwold en ben je bezig met innovaties op het gebied van regionaal voedsel? Of heb je een vraag, gerelateerd aan voedsel (-productie, -verwerking, distributie, consumptie of het waarderen van afvalstromen) die jezelf niet kunt oplossen? Dan kan de Flevo Campus voucher je wellicht helpen. 

Flevo Campus voucher

Flevo Campus stelt onderzoekscapaciteit beschikbaar door middel van de voucher. Deze kun je aanvragen om je (kennis)vraag te laten beantwoorden. Een belangrijk thema is hoe de producten uit zo’n groot stadslandbouwgebied als Oosterwold worden verbonden met de rest van Almere. Met behulp van de voucher ga je samen met praktijkonderzoekers van Flevo Campus en kennisinstellingen zoals Aeres Hogeschool en WUR aan de slag. Een mooi voorbeeld van de kennisvoucher is de floating farm. Hiermee verbouwt Floating Futures groenten in het Weerwater, met steun van Flevo Campus. Voedsel verbouwen op het water. Het klinkt gek, maar het heeft grote voordelen. Zeker voor een land met zoveel water als Nederland. Meer informatie over floating futures is hier te vinden.

Contact

Wil je de kennisvoucher aanvragen of hier meer informatie over, neem dan contact op met emmvdham@almere.nl of arjan.dekking@wur.nl. 

Flevo Campus

Flevo Campus

*De waarde van de voucher is afhankelijk van de omvang van het onderzoek.
De kennispartner WUR maakt op basis van jouw voorstel een begroting voor het onderzoek (het te verrichten werk). Mogelijk worden er studenten ingezet om eenvoudige kennisvragen te beantwoorden. Over de totale omvang van de voucher dient de ondernemer/coöperatie 25% cofinanciering bij te dragen.
Ook Horizon Flevoland, projectpartner van Flevo Campus, ondersteunt je in het traject van het formuleren van de vraag tot aan de oplevering van de onderzoeksresultaten.