Op 31 maart 2021 reikt de jury van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) de SKG Award uit. Dit is een prijs voor gebiedsgerichte ontwikkelingen met een duurzame, integrale visie. Voor de SKG Award 2021 is Oosterwold niet genomineerd, maar we maken wel kans op de speciale publieksprijs voor duurzame gebiedsontwikkeling.

Vind je dat Oosterwold de publieksprijs moet winnen?
Breng dan je stem uit via gebiedsontwikkeling.nu/Publieksprijs SKG Award. Stemmen kan tot 29 maart 2021.

Waarom een nominatie voor Oosterwold?
Volgens de ambities wordt Oosterwold ‘duurzaam en zelfvoorzienend’. Minimaal 50 procent van elk perceel is gereserveerd voor stadslandbouw: lokaal, duurzaam geproduceerd voedsel. Iedere bewoner, initiatief of bedrijf is naast ontwikkelaar en bewoner ook stadsboer en draagt zo bij aan de toekomstige voedselproductie van Almere. Duurzame opwekking van energie vindt onder andere plaats door gebruik van warmtepompen, zonnepanelen en energieopwekkende heipalen. Hergebruik van energie, grondstoffen en vooral (afval)water dragen bij aan het circulaire karakter van Oosterwold. Bovendien is op ieder erf waterberging verplicht. Opvallend aan Oosterwold is het opdrachtgeverschap dat gevoerd wordt door de initiatiefnemer of collectief door meerdere initiatiefnemers. De ontwikkelaar is hier dus (zo veel als mogelijk) uit de keten verdwenen. Oosterwold wordt zodoende op een andere manier ontwikkeld. Dichtbij de burger, kleinschaliger, meer vraaggericht en vooral: met een andere rol van de overheid.

Wat is de SKG Award?
De SKG Award is een initiatief van de Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG). De prijs wordt uitgereikt voor gebiedsgerichte ontwikkelingen met een duurzame, integrale visie.

Wat is SKG?
SKG is een onafhankelijk platform voor professionals, onderzoekers en studenten die zich bezighouden met gebiedsontwikkeling. Het platform Gebiedsontwikkeling.nu fungeert als een open bron van kennis, nieuws en debat en is een kernactiviteit van de Leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft.