Voor Oosterwolders – door Oosterwolders

Niet iedere Oosterwolder is een geboren stadslandbouwer. Daarom hebben een aantal Oosterwolders het initiatief genomen de stadslandbouwkennis van Oosterwolders samen te vergroten. Dat gebeurt op basis van ecologisch moestuinieren. Dus geen gebruik van pesticiden en kunstmest, maar een eerlijke manier van tuinieren met nadruk op behoud, of liever vergroten van biodiversiteit. FlevoVelt, de afdeling Flevoland van VELT (Vereniging voor ecologisch leven, koken en tuinieren) stond aan de basis van de oprichting. De vrijwilligers van stichting Oogsterwold organiseren activiteiten om kennis uit te wisselen over specifieke aanpak van landbouwuitdagingen in Oosterwold. Vragen als ‘hoe bewerk ik deze klei’ willen we met elkaar beantwoorden. Ook voedselconservering is een belangrijk item. Om kennis en ervaringen uit te wisselen worden themabijeenkomsten en workshops gehouden.

Oogsterwold is een stichting zonder winstoogmerk, maar ook zonder inkomsten. Voor activiteiten wordt een kleine bijdrage gevraagd waarmee de organisatiekosten worden gedekt. De werkplaats voor ecologische stadslandbouw is niet plaatsgebonden. Omdat er geen eigen ruimte beschikbaar is, wordt per keer een locatie gezocht. Dat kan een woonkamer zijn, een schuur of bij mooi weer een buitenlocatie. Dus altijd bij een Oosterwolder thuis. Ook dat zorgt ook voor verbinding tussen bewoners.

Struinen langs tuinen

Een populaire activiteit is ‘struinen langs tuinen door doorwaadbare gebieden’. Een wisselende excursie door Oosterwold waarbij een aantal Oosterwolders wordt gevraagd een kleine rondleiding door zijn of haar tuin te houden en daarbij te vertellen welke moeilijkheden daarbij wel of (nog) niet zijn overwonnen. Zo wordt steeds een behapbare wandelroute samengesteld waarbij Oosterwolders hun buren leren kennen en valkuilen leren te vermijden.

Oogsterwold wil het belang van stadslandbouw als kernwaarde van Oosterwold blijvend onder de aandacht brengen en heeft daarvoor samenwerking met andere initiatieven gezocht zoals de coöperatie Stadslandbouw Oosterwold. In de nieuwsbrief van juli heb je kunnen lezen dat deze twee initiatieven nu een werkgroep zijn gestart onder het platform Oosterwold. Daarnaast hopen we, samen met de Coöperatie en het Platform volgend jaar het stadslandbouwplein ‘Oosterwold Ontkiemt’ weer te kunnen organiseren.

Op de website van Oogsterwold brengen de vrijwilligers meer kennis samen. Zo is er een maandelijkse rubriek met tips voor je tuinplanning en een boekenrubriek met recensies van interessante uitgaven over moestuinieren en biodiversiteit.

Er is ook een facebookgroep Oogsterwold waarvan je lid kunt worden als je een Oosterwoldse stadslandbouwer bent. Hier worden veel tips & trics uitgewisseld en worden activiteiten bekend gemaakt. Wil je op de hoogte gehouden worden van de activiteiten van Oogsterwold? Meld je aan voor de facebookgroep of abonneer je op de nieuwsbrief van Oogsterwold: info@oogsterwold.nl. Neem in ieder geval eens een kijkje op oogsterwold.nl. Via de activiteitenpagina kun je direct je ticket voor de activiteit van je keuze boeken.

Oogsterwold kan nieuwe vrijwilligers gebruiken. Heb je tijd en zin om activiteiten te begeleiden? Of heb je een idee voor een activiteit die je zelf kunt geven? Meld je aan via info@oogsterwold.nl. Ook is Oogsterwold altijd op zoek naar geschikte ruimte. Heb jij een grote schuur met nog wat ruimte over? Een overkapping, of een lege studio? Laat het ons weten!

zuurkool

Zuurkool maken