Veel IBA systemen in Oosterwold voldoen nog niet aan alle normen van het Waterschap. Het Centre of Expertise Watertechnology (CEW) voert momenteel in opdracht van de gemeente een onafhankelijk onderzoek uit naar mogelijke oorzaken. Het CEW kijkt daarbij onder andere naar de techniek, de aanleg, het soort systeem, de samenstelling van het huishouden, de samenstelling van het influent, het gezuiverde afvalwater (effluent) en het beheer. Begin november 2018 worden conclusies getrokken. Het is dan wel nodig dat nog meer Oosterwolders zich bij CEW aanmelden voor een meting van hun IBA systeem. De meting is gratis en je krijgt een advies op maat. Dat is in ieders belang. De gegevens worden geanonimiseerd.
Wil je ook graag deelnemen? Aanmelden voor het onderzoek kan via Oosterwold@cew-leeuwarden.nl.