Aan het eind van deze natte winter, merken niet alleen onze weginspecteurs, maar ook automobilisten en fietsers dat de wegen flink daaronder hebben geleden. De erosie – met kuilen en losse gesteente – wordt veroorzaakt onder invloed van weersomstandigheden in combinatie met een toename van (zwaar) verkeer.

Vervorming (verzakkingen) van de wegen

De oorzaak start al in de zomerperiode. Door de bomen langs de weg zakt de grondwaterstand en komt het veen in contact met zuurstof. Het veen erodeert en verpulvert. Hierdoor ontstaan holle ruimten en deze zorgen voor verzakkingen van de weg. De verzakkingen en rijsporen in de bermen staan in deze natte periode permanent vol met water. Dit verweekt de grond en vervormt deze nog verder. Dat er veel en zwaar verkeer overheen rijdt versterkt het proces van vervorming van de wegen. Dit is niet uniek voor de wegen in Oosterwold of zelfs voor Almere, maar komt in grote delen van de polder voor.

Wat gaan we daaraan doen

Het gebiedsteam bereidt in samenwerking met een aannemer herstelwerkzaamheden voor. De grote vervormingen (deformaties) van de weg worden hersteld tot en met de fundering van de weg. Ook gaan we de bermen afschaven zodat regenwater via de bermen kan weglopen. De diepe kuilen in de bermen zijn deels gevuld en worden nog verder hersteld met puingranulaat.

Passeerstroken

De Paradijsvogelweg, Goudplevierweg en Tureluurweg krijgen meer passeerplaatsen die duidelijk op zichtafstand van elkaar komen te liggen. Deze stroken worden voorzien van verkeersborden die duidelijk maken dat je hier kunt uitwijken om een tegenligger te laten passeren. Zo hoeft niemand de berm in te rijden.

Onze aannemer veegt nu wekelijks genoemde wegen, zodat deze wegen zoveel mogelijk schoon blijven van modder en klei. Verzoek aan initiatiefnemers, agrariërs en beroepschauffeurs is om de polderwegen zelf zo schoon mogelijk te houden. Maak gebruik van de passeerstroken in plaats van door te rijden en dan via de bermen te passeren.