Op plekken met lokale afvalwaterzuivering streeft Flevoland naar een hoge mate van milieubescherming en waterbesparing. Om deze innovaties te stimuleren hebben provincie, gemeente Almere en Waterschap Zuiderzeeland onder de noemer WaterLab Flevoland de handen ineengeslagen. Leveranciers zijn uitgedaagd om hun meest innovatieve zuiveringssystemen in te dienen en deze 2 jaar te laten testen in de praktijk. Een jury bepaalt welke systemen het meeste vernieuwend zijn en bijdragen aan betere waterzuivering en hergebruik van water. Op 6 november 2019 startte WaterLab Flevoland met twee praktijktesten in Oosterwold.

Schoon water wordt in Nederland gebruikt alsof het nooit opraakt en voedingsstoffen worden zomaar weggespoeld. De droogte van 2018 heeft uitgewezen dat ook onze watervoorraad, in het zeer waterrijke Nederland, eindig is. Ook wij moeten dus slimmer en efficiënter omgaan met water.

Praktijktesten
Het buitengebied van Flevoland is volop in ontwikkeling, waarbij lokale waterzuiveringssystemen geplaatst worden. Denk aan recreatieve voorzieningen, nieuwe woonfuncties op vrijkomende erven en vernieuwende woningbouw, zoals in Oosterwold. Bewoners en bedrijven zijn gevraagd hun huis of bedrijf als testlocatie voor de innovatieve systemen van WaterLab Flevoland aan te melden. De komende maanden worden op verschillende locaties in Flevoland systemen geplaatst en getest. Het verwijderen van ziekteverwekkers, medicijnresten en microplastics uit het afvalwater is als extra uitdaging meegegeven aan de leveranciers. Onderzoeksbureau CEW Leeuwarden voert de testen uit.

Waterzuivering en innovatie
De systemen die als eerste getest worden in WaterLab Flevoland zijn ‘het zuiverste water’ van Wetlantec en ‘NIQO’ van AkaNova. Het systeem ‘het zuiverste water’ zorgt ervoor dat afvalwater bijna drinkwaterkwaliteit heeft en gebruikt kan worden als spoelwater, waswater, besproeiingswater en super schoon oppervlaktewater. Het NIQO-systeem heeft een geavanceerd meet- en besturingssysteem dat zorgt voor een betere werking van het systeem, en heeft daarnaast nog een extra filter speciaal voor de stikstofafvang.

100 jaar geleden werd in Nederland de eerste afvalwaterzuivering verplicht gesteld. De afgelopen 50 jaar hebben de innovaties op het gebied van decentrale afvalwaterzuivering min of meer stilgestaan. Met de ontwikkelingen naar o.a. een circulaire economie en meer vrijheid in woningbouw, is het nodig dat innovaties in decentrale waterzuivering gestimuleerd worden. Deze nieuwe systemen moeten de waterkwaliteit verhogen, zorgen voor een lager energieverbruik, minder watergebruik en zoveel mogelijk lokaal hergebruik van water.

Planten wilg bij officiële start
De jury heeft 9 systemen goedgekeurd voor de praktijktesten. Twee systemen zijn geplaatst en daarmee is WaterLab Flevoland gestart. Bij één van de testlocaties, ‘Boerderij uniek leven’ in Almere Oosterwold plantten de Flevolandse gedeputeerde Harold Hofstra, Almeerse wethouder Maaike Veeningen en heemraad Andries Poppe van Waterschap Zuiderzeeland, in het bijzijn van alle belanghebbenden van het project, een wilg. Een boom waarvan de wortels onderdeel uitmaken van een helofytenfilter, een afvalwaterzuiveringsmethode die onschadelijk is voor het milieu.