De afgelopen weken zijn er verschillende werkgroepen afvalwaterzuivering gestart. Inmiddels is er flinke voortgang geboekt, zo vertelt Sander Berkhout van de gebiedsorganisatie en projectleider van het dossier (afval)water. “De werkgroepen brengen kansrijke opties in kaart voor de verbetering van de individuele en collectieve IBA’s/CBA’s. Ze halen ideeën op voor alternatieve zuiveringsmethoden, het aanleggen van een kavel(weg)riool en mogelijke tijdelijke voorzieningen. Ook wordt gesproken over de monitoring van zowel de IBA’s als de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Naast de werkgroepen is ook een IBA-tafel voor het uitwisselen van kennis gestart.”

In deze nieuwsspecial Water en Oosterwold lees je over de voortgang in de werkgroepen afvalwaterzuivering, de IBA-tafel en de resultaten van het WaterLab Flevoland.