Hoe zit het ook alweer met afvalwaterzuivering in Oosterwold? In de Nieuwsspecial Water en Oosterwold van 11 juni 2021 lees je over de voortgang in de werkgroepen afvalwaterzuivering. We bieden een interactieve routekaart die je door het (keuze)proces voor het verbeteren van je IBA leidt. Je leest over de nulmeting van het waterschap. Dit betreft geen toezichtmonster die aanleiding geeft tot toezicht en handhaving door het waterschap, maar uitsluitend een referentiemeting. Hierna kun je – indien nodig – aan de slag met het verbetertraject van je IBA. Tot slot stelt ook de IBA-coach zich aan je voor.