In de nieuwsbrief Maak Oosterwold van 29 oktober 2021 lees je over actuele ontwikkelingen, de werkzaamheden en de 25e blog van Marc Kauffman. Vrijwilligers van Oogsterwold, de werkplaats voor ecologische stadslandbouw vertellen over de activiteiten om kennis uit te wisselen in de rubriek ‘in the spotlights’. Ook hebben we een speciaal interview met Daan Fröger over de historie van Oosterwold.