Maak kennis met de nieuwe gebiedsregisseurs Jan Lagerweij en Fike van der Burght in de zomeruitgave van de nieuwsbrief Maak Oosterwold van 25 juni 2021.
Verder hebben we nieuws over de loting voor sociale en betaalbare huur, commerciële/overige voorzieningen, kantoren en bedrijven. De campagne ‘De Verbinding’ gaat van start met een pilot om samen te werken aan logische verbindingen en publieke ruimte in Oosterwold.

Lees hoe je bij een archeologische vindplaats omgaat met de aanleg van een weg en bouwen in de bufferzone. Ook praten we je bij over zomeractiviteiten, afvalinzameling, wijkvoorzieningen, handhaving, betaalbaar wonen en het datacenter-hub in Oosterwold. In de rubriek ‘In de spotlights’ vind je een vragenlijst over deelauto’s. We sluiten af met een overzicht van alle werkzaamheden, de agenda én de 22e blog gemaakt door Erik Kijne. Kortom, een volle en inspirerende uitgave die je niet mag missen.