In de januari editie van de nieuwsbrief Maak Oosterwold lees je een vooruitblik van de gebiedsregisseur over de voorbereidingen van de nieuwe gronduitgifte.Verder praten we je bij over hoe je met een obligatielening kunt meedoen in de turbines van windpark Zeewolde en over de subsidieregeling voor groene daken en gevels die ter inzage ligt. Nieuws van het Platform Oosterwold gaat dit keer over de werkgroep pilot doorwaadbaarheid die vindt dat “het ook anders kan” en de resultaten van de enquête ‘Beter openbaar vervoer’. Ook doet het Platform een oproep om je aan te melden voor een van de werkgroepen afvalwater. De actuele werkzaamheden hebben we weer overzichtelijk op een rij gezet. We sluiten af met de 18e blog-estafette, dit keer van Helga en Waldo: ‘Ik vertrek’.