De overweldigende belangstelling voor de uitgifte van fase 1A komt uitgebreid aan bod in de april-editie van de nieuwsbrief Maak Oosterwold. Ook hebben we de ambities en resultaten van vorig jaar voor je op een rij gezet in de Jaarrapportage 2020. We vieren dat de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst Grondoverdracht Oosterwold van kracht is, praten je bij over de subsidie voor groene daken en hoe we omgaan met transparantie van vergaderstukken van het Bestuurlijk Overleg. We kondigen de nulmeting aan van de IBA’s Oosterwold en de IBA-coach die gaat helpen en begeleiden. Ook hebben we 2 berichten van het Platform Oosterwold. Bij de rubriek In the spotlights’ zoekt de coöperatie stadslandbouw Oosterwold enthousiaste stadslandbouwers. We sluiten af met een overzicht van de werkzaamheden, de blog van Petie Zantvoort en de Agenda.