In de nieuwsbrief van 27 juli 2021 hebben we een uitgebreide mix van nieuws, diverse bijeenkomsten en de 23e blog.

Roy Michielsen van stadslandbouwbedrijf ERF vertelt hoe de reservering voor de Stichtse lijn een combinatie krijgt van natuur met landbouw en water. We praten je bij over welke scholen gaan starten in Oosterwold en de werkwijze van de IBA-coaches. Ook lees je over het Ontwerp Chw bestemmingsplan Oosterwold, 1e partiele herziening dat ter inzage ligt tot 12 augustus en de vergaderstukken van het Bestuurlijk Overleg 8 juli 2021.

Het Platform Oosterwold meldt dat er vrijwilligers worden gezocht voor activiteiten van de Speelwildernis en ‘Naar Buyten’ en bij het inrichten van het belevingscentrum De Verbinding. Ook kun je je aanmelden voor de werkgroep stadslandbouw Oosterwold. Tot slot vind je een opsomming van diverse interessante bijeenkomsten en sluiten we weer af met de blog/vlog-estafette. Deze 23e blog is van Bart Corduwer. Hij verlangde naar weer wonen in de natuur en maakt theater met kinderen bij De Speelwildernis.