De maart editie van de nieuwsbrief Maak Oosterwold is uit. We starten met een voorwoord van de gebiedsregisseur over samenwerken en het op peil houden van de dienstverlening onder een extreme situatie m.b.t. het coronavirus. Verder brengen we het laatste nieuws over de evaluatie Oosterwold, het archeologisch onderzoek dat is afgerond, de ervaringen bij Ecoveldlaan met het WaterLab Flevoland en hoe je zwerfafval kunt voorkomen.

Het voorjaar is doorgaans een drukke periode met veel activiteiten. Of deze doorgaan is uiteraard afhankelijk van de actuele ontwikkelingen. Wat vooralsnog gepland staat zijn: Het bewoners Platform over voorzieningen en Oosterwold; de Oosterwold Experience over duurzaam wonen én leven; fietsen met ‘Kris kras door Almere-Hout’, en het Stadslandbouwplein ‘Oosterwold Ontkiemt’.

De komende periode zijn er onderhoudswerkzaamheden aan verharding en bermen van de polderwegen. Verder komen er tijdelijke fietspaden langs de Tureluurweg en Kievitsweg.
In de 10e blog-estafette vertelt Sara van der Kooi van Bosveld 2 hoe het samenleven in een collectief hun leven heeft verrijkt. Tot slot lees je dit keer in de rubriek ‘Hoe zit het met…” over wegdrainage in de kavelwegen.