In de week van 9 juli brengen we een nieuwsbrief over archeologie uit. Dat is helaas iets later dan we eerder aangegeven hebben. De nieuwsbrief bevat kaartmateriaal van alle derde fase onderzoeksresultaten op alle velden. Tevens geven we de laatste planning van de nog te onderzoeken velden in pacht en de spelregels voor het zetten van stippen en intekenen van kavels die daarbij horen.
Op de kaart staat de beoordeling van de onderzoeksresultaten door de gemeente Almere weergegeven; er staan vindplaatsen met bufferzones ingetekend. De delen waar niks staat ingetekend zijn vrijgegeven. In de nieuwsbrief lichten we toe hoe je met deze zoneringen moet omgaan wanneer je gaat intekenen, of op je reeds ingetekende kavel deze aanduidingen aantreft.