We zijn blij te kunnen melden dat het collectieve archeologisch onderzoek in Oosterwold is afgerond. Deze maand levert EARTH Integrated Archaeology de conceptrapportage op. In deze nieuwsbrief vind je een update van de recente onderzoeksresultaten en ideeën voor het inpassen van vindplaatsen op je kavel.
Ook lees je over de ruimhartiger overgangsregeling voor initiatieven die reeds een groene stip hebben gezet en al ver zijn in het traject. Dit heeft geleid tot 44 situaties waarin initiatiefnemers alsnog in staat worden gesteld om hun initiatief te realiseren onder de oude grondprijs.
Zie nieuwsbrief Maak Oosterwold 4 april 2019.