De afgelopen 1,5 jaar is er in de nieuwsbrief een bericht van de gebiedsregisseur opgenomen in de vorm van een dialoog. Dat is ontstaan toen Fike van der Burght en Jan Lagerweij zich voorstelden als duo-gebiedsregisseurs. Na het vertrek van Fike zal dit bericht voortaan vanuit één gebiedsregisseur worden geschreven. Na 20 maanden als duo aan Oosterwold te hebben gewerkt is dat best even raar, maar Fike wordt uitstekend vervangen door Aleida van Doornum als adjunct-gebiedsregisseur. De taakverdeling wijzigt wel iets, de adjunct-gebiedsregisseur richt zich nadrukkelijker op interne taken zoals personeel en bedrijfsvoering. 

Even pas op de plaats

Jan Lagerweij: “Afgelopen jaar hebben we veel energie gestoken in de doorontwikkeling van Oosterwold. We hebben inzichten opgedaan voor het toepassen van geleerde lessen in deelgebied 1 en een ontwikkelstrategie voor deelgebied 2. Hiermee hebben we even pas op de plaats moeten maken. Er is veel tijd gaan zitten in het voorbereiden van de aanpak van het afvalwaterdossier en het hiervoor in de benen brengen van een team binnen Oosterwold om tijdelijke en definitieve maatregelen te treffen. De Raad van Almere heeft unaniem ingestemd met het voorbereidingskrediet. Ook onderzoeken we of er nog meer speelt naast de riolering en bekijken we of daar momenteel voldoende aandacht voor is. Ook de verbetervoorstellen voor deel 1 vragen extra tijd.  

Dat wil niet zeggen dat we verder stilzitten, in tegendeel! Denk aan de uitgifteronde van nog beschikbare kavels of aan het opknappen en verbreden van de polderwegen. Er wordt ook gewerkt aan het beschikbaar krijgen van RVB-gronden in deelgebied 1B, archeologische onderzoeken, etc.. En met de volgende fase Nobelhorst spelen er “grenszaken”. 

Het door de minister van Wonen gevraagde onderzoek of er in deel 2 van Oosterwold 5.000 woningen extra kunnen worden gerealiseerd, wordt opgestart. De gemeenten Almere en Zeewolde, de provincie en het ministerie laten uitzoeken of en wanneer dat kan, hoe dat is in te passen en welke voorwaarden daarvoor zijn. Denk aan bereikbaarheid, bodem en water, voorzieningen, etc. De resultaten van het onderzoek worden pas na de zomer verwacht.” 

Jan Lagerweij, Gebiedsregisseur