Per maand nodigt het team Oosterwold een maximum aantal geïnteresseerden uit voor de informatiebijeenkomsten om nieuwe initiatiefnemers gedurende het hele proces goed te kunnen begeleiden. De belangstelling voor Oosterwold is groot, waardoor er een wachttijd is ontstaan.

Per 1 juli 2018 zijn we een nieuwe werkwijze voor de informatiebijeenkomst gestart. De informatiebijeenkomst is in het proces naar voren gehaald en losgeknipt van het zetten van een groene stip. Geïnteresseerden kunnen nu veel sneller beslissen of bouwen en wonen in Oosterwold bij hen past. In juni, juli en september 2018 hebben we extra informatiebijeenkomsten verzorgd voor in totaal circa 200 geïnteresseerden. We hebben hierdoor de wachttijd met 3-5 maanden kunnen inkorten, een mooi resultaat. Vanaf september 2018 organiseren we de informatiebijeenkomsten op donderdagavond en nodigen we meer mensen uit om deze te bezoeken. Nieuwe initiatiefnemers die graag in Oosterwold willen komen wonen melden zich aan met het intakeformulier. Heb je deze ingevuld en pas je binnen de eindgebruikersfilosofie dan krijg je een uitnodiging voor het bijwonen van de informatiebijeenkomst. Hierna ontvang je een mail met een uitnodiging voor een stippenbijeenkomst die voortaan elke twee weken plaatsvindt.

Collectief zet een stip