Deel 1 is volop in ontwikkeling, grotendeels door doe-het-zelfgebiedsontwikkelaars (mensen die hun eigen woon-, werk- of voorzieningenkavel ontwikkelen) en deels door professionele projectontwikkelaars die al grond in bezit hadden. De bestaande voorbeelden van doe-het-zelf-gebiedsontwikkelaars zijn ontzettend inspirerend; anderen willen dit ook! Er staan veel toekomstige bewoners en ondernemers te trappelen om als stadsboer in Oosterwold door het leven te gaan en daarbij te wonen of een bedrijf of voorziening te vestigen. Team Oosterwold bereidt verschillende mogelijkheden voor.

Wij zijn bezig onze ideeën voor verkooprondes met selectiecriteria te ontwikkelen voor onder andere:

  • Huisartsen, al dan niet gecombineerd met eerstelijnszorg-collega’s
  • Eén of enkele kinderdagverblijven bij de Pauw en de Vrije School Oosterwold
  • Andere voorzieningen en/of buitenruimteprojecten
  • Woon-werkkavels
  • Woonkavels, nadat de lopende uitgifteronde is afgesloten
  • Bijzondere woonvormen, zoals ‘Familiekavels’ of andere coöperatieve of collectieve vormen
  • Gemengde woon/werkgebieden

Mede door de ontwikkeling van jurisprudentie op het vlak van mededinging en onze wens om zo veel mogelijk de eindgebruikersregeling, stadslandbouw en lokale initiatieven centraal te stellen, kost het ons veel tijd om de spelregels voor elke verkoopronde duidelijk, volledig en objectief te maken. Dit vraagt geduld en begrip van degenen die staan te popelen. In de tussentijd kun je als geïnteresseerde – indien gewenst – op zoek gaan naar allianties en samenwerkingsvormen, scenario’s uitwerken en financieringsconstructies verkennen. Dan sta je beter voorbereid aan de start. Dan doen wij ons best zo snel, maar toch zorgvuldig mogelijk aan die start te staan met jullie.

Kijk voor meer informatie op Mededingingsregels zetten ideeën voor nog beschikbare percelen op scherp  | Maak Oosterwold.