Het Bestuurlijk Overleg stelt jaarlijks nieuwe grondprijzen vast. De nieuwe prijzen zijn bekend en gelden met ingang van 1 januari 2020. De waardestijging van de gronden is beperkt. De overgangsregeling 2020 waarmee je aanspraak kunt maken op de grondprijzen 2019 is al eerder bekend gemaakt. In deze nieuwsbrief Nieuwe grondprijzen Oosterwold 2020 tref je de samenvatting van het taxatierapport aan.