Het stroomnet in Flevoland is vol. Er wordt meer van het elektriciteitsnet gevraagd dan het aankan. Dit heet netcongestie. Wat voor gevolgen heeft dat voor nieuwe huiseigenaren in Oosterwold? De verwachtingen is dat alle kleinverbruiksaansluitingen die op de planning staan, gerealiseerd kunnen worden, mits er grootschalige maatregelen worden genomen in de komende jaren (zie kamerbrief met toelichting). Alle aanvragen voor grootverbruiksaansluitingen (groter dan 3x 80A) worden tot realisatie van een oplossing in de wachtrij gezet. De verwachting is dat de oplossing in 2029 is gerealiseerd.

Waar kun je een aansluiting groter dan 3 x 80 ampere (A) mee vergelijken?
Een aansluiting tot en met 3 x 80A is over het algemeen geschikt voor het aansluiten van basisscholen, winkels, kleine bedrijfsgebouwen en kleine kantoren. Deze aansluiting wordt ook vaak gebruikt voor centrale voorzieningen van een appartementencomplex. Supermarkten en grotere scholen (zoals middelbare scholen, hogescholen en universiteiten) vragen een aansluiting groter dan 3 x 80A.

Bekijk welke aansluiting bij welke type installatie past

Gevolgen voor aansluitingen voor grotere organisaties en bedrijven
Voor grootverbruik komt er waarschijnlijk in 2029 meer vermogen beschikbaar. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de nutsbedrijven, de gemeente Almere heeft hier geen invloed op. In de (nog te ondertekenen) anterieure- en koopovereenkomsten wordt hierop gewezen. Ook voor kleinverbruikers kan het maanden duren voordat er een aansluiting is gerealiseerd (dit komt voornamelijk door personeels- en materiaaltekorten). Hou daar rekening mee als je een initiatiefnemer bent.

Aanpassen energieontwerp in bouwplan en bedrijfsvoering
Sensoren of slimme meters kunnen worden ingezet om data te verzamelen in een gebouw. Deze data kunnen vervolgens geanalyseerd worden om inzicht te krijgen in het energieverbruik zodat een gebouw energiezuiniger kan worden ingericht. Onder andere door ervoor te zorgen dat gebouwinstallaties, machines, gebruikstijden en piekbelasting op elkaar worden afgestemd. Dit vraagt ook om een slimme bedrijfsvoering.

Neem contact op met een installateur voor het ontwerpen van een energiezuinige elektro(mechanische) installatie.