Met de vrieskou in de rug en de lente in het vooruitzicht, denken sommige initiatiefnemers na of zij een zwembad of (natuurlijke) zwemvijver willen aanleggen. Wat zijn de mogelijkheden en waar moet je dan rekening mee houden?

Is een vergunning nodig?
Een zwembad zonder overkapping is ‘een bouwwerk, geen gebouw zijnde’. Het telt daarom niet mee met je BVO. Je kunt het zwembad zonder omgevingsvergunning plaatsen mits op je achtererf op het roodkavel. Zodra het zwembad wordt voorzien van een dak telt een zwembad wel mee met het BVO en is het een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning nodig is.

Een vijver met een alleen een folie is geen bouwwerk en mag ook op het deel stadslandbouw, mits passend binnen de max 20% nevenfunctie. Zodra je de vijver uitvoert met hout of beton dan wordt deze aangemerkt als bouwwerk, geen gebouw zijnde. Dan mag het enkel in het achtererfgebied op het roodkavel. Het maakt niet uit of het zwembad of -vijver volledig in de grond of deels bovengronds wordt uitgevoerd. Voor het graven is soms een melding noodzakelijk. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met relatiebeheer VTH van de gemeente. De aanleg van een zwembad of -vijver is niet mogelijk op een archeologische vindplaats.

Mag ik chloor gebruiken?
Het toepassen van chloor in een zwembad kan zolang het chloorwater niet rechtstreeks wordt geloosd in de bodem of het oppervlaktewater. Je mag het chloorhoudende zwemwater niet lozen in de IBA. In een (natuurlijke) zwemvijver wordt geen chloorwater gebruikt.

Denk dus goed na over de gevolgen voordat je actie onderneemt. Je kunt in feite geen chloor toevoegen aan het zwemwater, want je kunt het water niet kwijt. Een zwembad zonder chloor is wel mogelijk. Dan kun je het water na afloop gebruiken om je tuin te besproeien.

Waar vind ik meer informatie?
De voorwaarden voor de aanleg van zwembaden en (natuurlijke) zwemvijvers staat in Artikel 3 lid 5 van bijlage II Bor. Dit is via www.wetten.nl terug te lezen.