Dit keer hebben we een volle nieuwsbrief Maak Oosterwold! In dit maart nummer lees je over het onderzoek naar een verbinding tussen de Goudplevierweg en de Tureluurweg, de recente monitoring naar de werking van IBA’s die verbeteringen laat zien. Verder stellen we de gebiedsmanager Klaas Dijkhuis voor, praten je bij over de proef afval inzamelen via zijbelading en nemen je bij de 4e blog estafette mee met de ervaringen van Willemien Hellemans in “Ons stukje moederland”.

Tot slot: zet 22 juni alvast in je agenda! Dan organiseren we weer het stadslandbouwplein Oosterwold Ontkiemt. Wil je meehelpen? Laat het ons weten.