Vanaf 5 juli 2024 start de firma Hut met het maaien van de nog niet verkochte kavels in Oosterwold. Het gras en onkruid staan daar inmiddels behoorlijk hoog. Ook zullen de watergangen worden gemaaid. Op de tekening zie je met geel aangegeven welke kavels en met pijlen welke watergangen er gemaaid gaan worden.