Het is voorjaar, de bijtjes zoemen en de vogels zoeken nestplaatsen. Dat is natuurlijk leuk, maar soms ook lastig. Op bouwterreinen zoekt de oeverzwaluw bijvoorbeeld een plek om te nestelen in hopen zand en aarde. Heb je een bult zand of grond waar je tot in augustus niets mee gaat doen, dan kun je deze vogels een gastvrij onthaal bieden door deze bult steil af te steken.
Wil je deze bult zand of grond binnenkort wel gebruiken, dan kan het slecht uitkomen als de vogels zich hierin vestigen. Deze nesten zijn namelijk wettelijk beschermd, waardoor dit kan leiden tot vertraging van het werk. De vogels kunnen zich binnen een dag vestigen en een nestgang graven. Wees hier dus alert op. Maak je zand- of grondhopen onaantrekkelijk voor oeverzwaluwen met nestelingsdrang door de randen van de grond- en zandhopen altijd schuin te laten aflopen.