Het is voorjaar, de natuur gaat volop zijn gang en de vogels zoeken nestplaatsen. Dat is natuurlijk leuk, maar soms ook lastig. Op bouwterreinen zoekt de oeverzwaluw bijvoorbeeld een plek om te nestelen in hopen zand en aarde. Met de groene ambities van Oosterwold in het achterhoofd is het belangrijk om te kijken naar mogelijkheden om de zwaluwen een plekje te geven. Heb je een bult zand of grond waar je tot in augustus niets mee gaat doen, dan kun je deze vogels een gastvrij onthaal bieden door deze bult steil af te steken. Dat hoeven geen permanente plekken te zijn.

Voor een succesvolle oeverzwaluwwand zijn de volgende punten zijn van belang:

  • Een geschikte wand is loodrecht, liefst op het noorden, noordoosten of oosten gericht en niet of slechts schaars begroeid
  • De aanvliegroute naar de wand moet vrij zijn van opschietende vegetatie
  • Bij voorkeur in de nabijheid van water
  • De locatie is niet openbaar toegankelijk om verstoring te voorkomen
  • Plaatsen van borden kan helpen om mensen te vragen de vogels niet te verstoren.

Wil je deze bult zand of grond binnenkort wel gebruiken, dan kan het slecht uitkomen als de vogels zich hierin vestigen. Deze nesten mogen volgens de wet natuurbescherming niet verstoord worden, waardoor dit kan leiden tot vertraging van het werk. De vogels kunnen zich binnen een dag vestigen en een nestgang graven. Wees hier dus alert op. Maak je zand- of grondhopen onaantrekkelijk voor oeverzwaluwen met nestelingsdrang door de randen van de grond- en zandhopen altijd schuin te laten aflopen.