Wat is er in 2017 ongelofelijk veel gebeurd. Waar we in 2016 Oosterwold aan tafel en op papier zagen groeien, zagen we in 2017 een veelvoud aan initiatieven tot bloei komen in de Oosterwoldse klei. De diversiteit aan initiatieven is rijk; zowel voor wat betreft de achtergrond en herkomst van de initiatiefnemers als hetgeen in het veld gerealiseerd wordt aan architectuur van gebouwen, stadslandbouw en groen. Onderweg dienen zich continue nieuwe vraagstukken of besluiten aan waar invulling en uitwerking aan moet worden gegeven. In de Jaarrapportage 2017 hebben we de ambities en resultaten van vorig jaar overzichtelijk voor je op een rij gezet.