Van 1 april tot en met 19 juli 2019 werkt de provincie Flevoland aan de Vogelweg tussen de A27 en de Waterlandseweg. Er komen twee rotondes en het asfalt wordt vernieuwd. De provincie voert de werkzaamheden uit in vier verschillende fases om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Tijdens iedere fase gelden omleidingsroutes voor bewoners en bouwverkeer. Zie het infobulletin met daarin alle fases en bijbehorende omleidingskaarten.

Op dinsdag 12 maart aanstaande is er een inloopavond over deze werkzaamheden. Medewerkers van provincie en gemeente zijn aanwezig om uitleg te geven over de werkzaamheden. De inloop is van 19.00 tot 21.00 uur in de Buurtschuur, Nobellaan 13, Nobelhorst.

Om de overlast te beperken en de woonwijken Almere Hout en Oosterwold zo goed mogelijk bereikbaar te houden, zijn de werkzaamheden opgeknipt in vier fases:

Fase Traject Periode:

1A Goudplevierweg tot en met A27 Almere Hout (afrit 37) Ma 1 april t/m zo 14 april
1B Goudplevierweg tot A27 Almere Hout (afrit 37) Ma 15 april t/m zo 28 april
2 Goudplevierweg tot Tureluurweg/Kievitsweg Ma 29 april t/m zo 19 mei
3 Tureluurweg tot Leeuwerikweg Ma 20 mei t/m zo 30 juni
4 Leeuwerikweg tot Waterlandseweg Ma 1 juli t/m vr 19 juli

Doorgaand verkeer tussen de N305 Waterlandseweg en Lelystad wordt tijdens alle fases omgeleid via de A27. Voor landbouwverkeer gelden speciale omleidingsroutes; het fietspad langs de Vogelweg is tijdens de werkzaamheden geopend. Het openbaar vervoer (lijn 159 Almere-Zeewolde) rijdt een aangepaste route.

Tijdens fase 1A wordt gewerkt aan het veiliger maken van de kruising Vogelweg met afrit A27 Almere Hout (37). De op- en afritten zijn in deze fase dicht voor het verkeer. Verkeer wordt omgeleid via de A27 en A6. Ook kruising Vogelweg/Goudplevierweg is dicht; voor bestemmingsverkeer Goudplevierweg komt er een tijdelijke bypass.

In fase 1B is op- en afrit Almere Hout (37) weer open voor het verkeer.

In fase 2 wordt gewerkt tussen de Goudplevierweg en de Tureluurweg. Alleen de kruising met de Paradijsvogelweg is in deze fase dicht; bestemmingsverkeer Paradijsvogelweg rijdt via de Kievitsweg en A6. Overig verkeer rijdt via A27 Almere Haven (afrit 36) en/of de N305 Waterlandseweg.

In fase 3 komen de rotondes bij de Tureluurweg/Kievitsweg en de Nachtegaallaan. Beide kruisingen zijn dan afgesloten. Bestemmingsverkeer Oosterwold (Tureluurweg) kan via een tijdelijke bypass van en naar A27 Almere Hout; bestemmingsverkeer Almere Hout rijdt via A6 Almere Buiten West (afrit 6) of de N305 Waterlandseweg en Leeuwerikweg.

In fase 4 tot slot gaat de Vogelweg dicht tussen de Nachtegaallaan en de N305 Waterlandseweg. De kruisingen met de Leeuwerikweg en Groenlingweg zijn dicht. Bestemmingsverkeer Oosterwold en Almere Hout rijdt via A27 Almere Hout.

Alle gedetailleerde informatie, inclusief omleidingskaarten is vanaf volgende week te vinden op flevowegen.nl.

Werkzaamheden
De groei van de woonwijken Almere Hout en Oosterwold zorgt voor een veranderende verkeersstroom op de Vogelweg: het doorgaande verkeer maakt plaats voor bestemmingsverkeer. Dit vraagt om een andere inrichting van de weg. Om de veiligheid op en rondom de weg te vergroten is besloten tot verschillende maatregelen. Allereerst komen er twee rotondes: bij de kruising met de Nachtegaallaan en de kruising Tureluurweg/Kievitsweg. Ook gaat de maximale snelheid tussen de Waterlandseweg en de A27 omlaag naar 60 km/u. Om de Vogelweg geschikt te houden voor het landbouwverkeer wordt de weg verbreed met een betonstrook. Tot slot krijgt ook het kruispunt met A27 Almere Hout een veiligere inrichting door o.a. snelheidsremmende maatregelen.

Op flevowegen.nl kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de SMS-waarschuwingsdienst voor informatie over werkzaamheden en calamiteiten op de Vogelweg (en andere geselecteerde provinciale wegen).