Medio 2019 starten de uitvoeringswerkzaamheden voor de bouw van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de N305 Waterlandseweg en de Hoge Vaart, ter hoogte van het landschapskunstwerk de Groene Kathedraal en bedrijventerrein Stichtsekant. De werkzaamheden betreffen het ontwerp en de uitvoering van de brug. Op 4 februari 2019 ben je welkom van 19.00 uur tot 21.00 uur bij een informatieavond aan de Kemphaanlaan 4, 1358 AG Almere. Dit is een vrije inloopavond waarbij het hele uitvoeringsteam aanwezig is om je vragen te beantwoorden.

 

Voortgang
Reimert Bouw en Infrastructuur uit Almere voert dit werk uit in opdracht van de Provincie Flevoland. Op de locatie zijn inmiddels sonderingen uitgevoerd om de zetting van de grond te kunnen berekenen. Daarnaast heeft de aannemer bouwkundige opnames gemaakt van de gebouwen en wegen rondom het gebied. Het ontwerp voor de brug is technisch uitgewerkt. Ook het definitieve ontwerp is vrijwel afgerond.

Van nu tot aan start uitvoering
Medio januari 2019 start de aannemer met het aanbrengen van de voorbelasting. Door de aanwezige ondergrond van klei en veen moet er eerst extra belasting aangebracht worden om later verzakkingen te voorkomen als de brug geplaatst is. Om het zettingsproces te versnellen brengt de aannemer verticale drainage aan. Deze zorgt voor een snelle afvoer van het water wat in de ondergrond zit. De aangebrachte voorbelasting moet circa acht maanden blijven liggen. De grond voor deze voorbelasting wordt in de tweede helft van januari aangevoerd. Dit zorgt voor extra verkeersbewegingen richting de toekomstige brug. Vervolgens start medio juni 2019 het aanbrengen van de heipalen ter ondersteuning van de brug. De eerste brugdelen worden medio augustus/september 2019 geplaatst.

App

 

QR codes voor Apple en voor Android

Oosterwolders kunnen gemakkelijk informatie vinden over de aanleg van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug op een aparte pagina van de Reimer App. Op deze manier ben je direct op de hoogte van de voortgang en eventuele wijzigingen tijdens de uitvoering.

Vragen
Heb je vragen over het ontwerp, de planning of de uitvoering dan kun je telefonisch of per e-mail contact opnemen met de Provincie Flevoland of Reimert Bouw en Infrastructuur via onderstaande contactgegevens:

Provincie Flevoland:
Email: Fietsburgwaterlandseweg@flevoland.nl
Telefoon: 0320 – 265 566

Reimert Bouw en Infrastructuur:
Email: fietsbrugwaterlandseweg@reimert-almere.nl
telefoon: 06-20524337
Email: fietsbrugwaterlandseweg@reimert-almere.nl
telefoon: 06-20524337