In het gebied Almere Oosterwold zien we in toenemende mate dat de eerste initiatiefnemers hun woning te koop aanbieden via makelaars. Oosterwold is een bijzondere wijk waar bewoners zelf invulling geven aan hun eigen leefomgeving. Dit bijzonder stukje wonen gaat gepaard met een aantal regels en verantwoordelijkheden. Team Oosterwold wilt u als makelaar zoveel mogelijk informatie verstrekken om de doorverkoop naar tweede generatie bewoners te faciliteren en  u te voorzien van de juiste informatie. 

Makelaarsbijeenkomst 20 juni

Team Oosterwold organiseerde 20 juni een bijeenkomst voor makelaars om essentiële informatie bij doorverkoop in Oosterwold te kunnen verstrekken. Ook vertelden we hoe we deze informatie voor u als makelaar toegankelijk willen gaan maken.
Bekijk hier het verslag van de bijeenkomst
Bekijk hier de presentatie van de makelaarsbijeenkomst 20 juni
Lees hier het verslag van de bijeenkomst

Essentiële informatie bij doorverkoop

  • Stadslandbouw:
  • Nieuwe omgevingsvergunning:
  • Het verschil tussen collectieven, grote projecten en individueel ontwikkelde kavels:
  • De spelregels rondom aaneengesloten roodkavels:
  • De publieke paden (doorwaadbare zones) die rond de totale kavel (komen te) liggen:
  • Vergunningsvrij bijbouwen:
  • De gezamenlijke kavelweg en het kavelwegriool. Lidmaatschap kavelwegvereniging, beheer en onderhoud:
  • De wijze van informatieverstrekking aan potentiële kopers en de manier waarop we hier als gebiedsorganisatie Oosterwold mee omgaan:


MediaToolkit

Omschrijving Funda

Oosterwold is een groen, agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde. Bewoners hebben alle ruimte om hier op eigen initiatief hun leefomgeving in te richten. Stap voor stap wordt het gebied ingericht voor wonen, werken en recreëren. Dat doen de Oosterwolders zelf, alleen of samen met anderen. En zoveel mogelijk duurzaam, ecologisch en zelfvoorzienend. Ze bouwen niet alleen zelf hun huis, bedrijf of voorziening, ze gaan ook zelf over de wegen en openbare ruimte. Samen met toekomstige buren vormgeven aan een groene en duurzame leefomgeving staat voorop. Dat is uniek in Nederland.

Foto’s Mediakit