Veld J grenst aan de Tureluurweg en Hippias van Elisweg. Het is één van de laatste velden van gebied 1A van Oosterwold dat nu in de opbouwfase zit. De initiatiefnemers van Veld J kunnen voortbouwen op de ervaringen van andere velden, ook met het zuiveren van afvalwater. De kavelwegvereniging (KWV) Hildegard van Bingenweg hoorde dat de gemeente een hoofdriool in de polderwegen gaat aanleggen. Binnen de vereniging bleek het merendeel van de initiatiefnemers geïnteresseerd in aansluiting op een rioolsysteem. Nu zijn ze het eerste veld in Oosterwold dat is gestart met de aanleg. Wat zijn hun ervaringen? We vragen het aan de Rioolwerkgroep van KWV Hildegard van Bingenweg.

Pilotproject

Eenieder die in Oosterwold woont of gaat wonen, bevindt zich in een proces dat uniek is in Nederland. Dat geldt ook voor ons bij de aanleg van kavelwegriolering. Met KWV Hildegard van Bingenweg hebben we eerst een aparte Rioolwerkgroep opgericht. De gemeente was bij veel gesprekken en maakte er een pilotproject van.

De Rioolwerkgroep heeft de voor- en nadelen van een pers-, vacuüm en vrijverval riool onderzocht. Daarvoor hebben we contact gezocht met verschillende bedrijven die rioleringen aanleggen en beheren. Bij het onderzoek hielden we rekening met de hoogteverschillen van het veld, de manier van aanleggen van het riool, de vorm, positie en eigenschappen van een pomphuis, de financiën, en zo meer.

Tijdelijke oplossing

De aanleg van het hoofdriool langs de Tureluurweg en Hippias van Elisweg is nog niet klaar. Er zijn wel initiatiefnemers die binnenkort in hun nieuwe huis gaan wonen of er inmiddels al wonen. Daarom heeft de Rioolwerkgroep ook rekening gehouden met een tijdelijke opslag van afvalwater.

Vacuümriool

Ons uiteindelijke voorstel is aan de kavelwegvereniging voorgelegd. De keuze is op een vacuümriool van Quavac gevallen. Belangrijkste reden daarvoor is dat deze oplossing het minst kwetsbaar is en ook langer mee gaat. De prijs/kwaliteit verhouding viel daarom uiteindelijk beter uit.
Wetlantec voert de werkzaamheden uit en zorgt voor tijdelijke opvang van afvalwater (zie ook: slimrioleren.nl).

De gemeente heeft haar expertise met ons gedeeld en gefaciliteerd bij de aankoop van een stukje grond voor het pomphuisje en de tijdelijke opslag aan de weg. De Rioolwerkgroep heeft een tekening gemaakt voor de aanleg langs de kavelweg. Deze tekening is als basis voor de definitieve aanleg gebruikt. Per 2, 3 of maximaal 4 huishoudens plaatsen we een putje langs de kavelweg. Vanuit het putje wordt het afvalwater via het vacuümsysteem weggezogen.

Juridisch advies

Het bestuur van de KWV Hildegard van Bingen heeft ook juridisch advies ingewonnen en de statuten gewijzigd. Hierdoor kan de kavelwegvereniging het rioolsysteem aanleggen en beheren. Het is niet verplicht voor een initiatief zich aan te sluiten bij het gezamenlijk riool. De kosten verdelen we onder de initiatieven die wel deelnemen. Op veld J kunnen nog initiatieven aansluiten. Op het moment neemt al 80% deel aan het riool.

Uitvoeringsclub

Nu de beslissing is genomen, voert een uitvoeringsclub van de vereniging het project uit. Hierin zitten een projectleider, een technische expert en een toezichthouder. Zij begeleiden het gehele proces en vormen de schakel tussen de externe bedrijven (Quavac, Wetlantec en gemeente) en de leden van KWV Hildegard van Bingen.

Het pomphuisje krijgen we in eigen beheer. Het riool naast de kavelweg wordt in oktober 2021 aangelegd. Daarna volgt het pomphuisje in november/december 2021.

Zoals in het begin al gezegd: we bevinden ons in een uniek proces. We zijn als eerste veld in Oosterwold gestart met de aanleg van een riolering. We zijn zelf ook heel benieuwd hoe het gaat uitpakken. Indien je informatie wilt, kan dat via:

KWV Hildegard van Bingen, info@hildegardvanbingen.eu.