In de zomer heeft de gebiedsorganisatie Oosterwold aan taxateurs van BaseValue de opdracht gegeven om de grondprijzen opnieuw te taxeren. Dit doen wij jaarlijks in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf en gemeente Almere, die als verkopende overheden moeten aantonen dat de prijzen marktconform zijn. Lees meer over de hertaxatie.

Uitkomst hertaxatie

De prijzen in Oosterwold bewegen mee met de woningmarkt. Het verschil tussen de prijzen van bouwkavels elders en een kavel in Oosterwold ontstaat doordat je in Oosterwold zelf meer ontwikkelingskosten hebt. Dat komt onder andere doordat je zelf kavelwegen aanlegt met je buren en de publieke ruimte inricht; wat elders door gemeenten of ontwikkelaars wordt verzorgd. Daarnaast is de gemiddelde meterprijs lager omdat er in Oosterwold o.a. een groot aandeel verplichte stadslandbouw met lagere grondprijs in het totaalbedrag verdisconteerd is.

Bij de hertaxatie gebruiken we dezelfde uitgangspunten als vorig jaar, met inachtneming van de wijzigingen in het bestemmingsplan. Het streven is de nieuwe prijzen in november 2022 te laten vaststellen, waarna ze openbaar gemaakt kunnen worden. De ingangsdatum van de nieuwe prijzen is waarschijnlijk net als voorgaande jaren: 1 januari 2023.

Heb je vragen over de hertaxatie? Neem contact op via oosterwold@almere.nl.