Vanaf begin 2021 kunnen initiatiefnemers regelmatig Simone Hazewinkel en Christian Mulder in Oosterwold aantreffen. Zij gaan toezien op de gemaakte afspraken en handhaven in de geest van de omgevingswet en Oosterwold. Met Simone en Christian wil de gebiedsorganisatie tot een meer eenduidige handhavingskoers komen. Een koers die de ontwikkelregels voor kavels in Oosterwold beschermt en tegelijkertijd recht blijft doen aan het organische karakter van de gebiedsontwikkeling.

Simone Hazewinkel is nu al bij gemeente Almere werkzaam als toezichthouder/handhaver omgevingsrecht: “Mijn huidige werk vind ik ontzettend leuk. Maar persoonlijk vind ik het “piep systeem” zoals we dat hanteren moeilijk verdedigbaar. Ik vind het eerlijker om ‘gelijke monniken, gelijke kappen’, toe te passen. Wat geldt voor de één geldt ook voor de ander. Ik hoop dat ik over een paar jaar kan zeggen dat het actiever handhaven in Oosterwold, een duidelijker manier is van handhaven. We gaan vooral kijken naar bebouwing, de roodkavel, kavelwegen, doorwaadbare zones en stadslandbouw.”

Christian Mulder heeft een bouwkundige achtergrond: “Ik let vooral op het bestemmingsplan, het gebruik van de kavel en of de bouwwerken afwijkend of zonder omgevingsvergunning zijn gebouwd. Alle toegepaste innovaties en technieken zijn nieuw voor iedereen in Oosterwold. Ik vind het een mooi streven naar een beter milieu en leefomgeving.

Juiste indeling en percentages
In de nieuwsbrief van 1 oktober 2020 wezen we er al op dat een andere kavelindeling her en der voorkomt in Oosterwold. Dit dient wel een officieel karakter te krijgen in de vorm van een revisietekening (herziene tekening). Zo’n revisietekening is ook belangrijk voor eventuele verkoop van kavel en huis. Het gebiedsteam Oosterwold gaat elke kaveleigenaar enkele jaren na grondoverdracht gelegenheid gaat geven om – indien nodig – een revisietekening met de juiste percentages van zijn kavel te retourneren. Per kaveleigenaar stellen we een kaart beschikbaar met de oorspronkelijke ontwikkelplanindeling, te beginnen met het VTZ-doelgebied (omgeving Emile Durkheimweg). Deze indeling kunnen de initiatiefnemers vergelijken met hun huidige praktijk om zo de verschillen aan te geven.

Als Simone en Christian een situatie aantreffen die niet overeenkomt met de verleende vergunning, dan gaan ze allereerst het gesprek aan met de bewoners. Ze maken afspraken hoe de afwijkende situatie hersteld kan worden of te legaliseren is door de veranderde situatie opnieuw in te dienen en te toetsen aan de regels van het vigerende bestemmingsplan en het Bouwbesluit. “Ons streven is om samen met de bewoners Oosterwold tot een succes te maken en een fijne samenwerking tegemoet te gaan.”