Gemeente Almere heeft de wettelijke zorgplicht voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater. Deze is beschreven in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Bij de normale ontwikkeling van een woonwijk wordt de zorgplicht uitgevoerd met riolering en transporteert de gemeente het afvalwater naar de centrale afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Almere. Deze is in beheer van het waterschap. In Oosterwold dienen de eerste bewoners van deelgebied 1A zelf zorg te dragen voor de zuivering van het afvalwater. De gemeente behoudt daarbij haar zorgplicht.

Het gemeente brede GRP wordt momenteel herschreven. Aan de raad is toegezegd dat voorafgaand aan publicatie van het gemeente brede GRP, de mogelijkheid wordt geboden om zienswijzen in te dienen. Zodra we weten hoe en wanneer we het bestuurlijke proces van college en raad ingaan met daarbij ook de mogelijkheid van inspraak, laten we dat weten.