De beleidslijn voor het berekenen van stikstof bij het aanvragen van een omgevingsvergunning is aangepast voor projecten tot en met vijf woningen. Het is voor een enkele woning en voor woningbouwprojecten tot en met vijf woningen in Almere niet meer nodig om bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning gegevens over het neerslaan van stikstof in te dienen.

Uit de eerder aangeleverde berekeningen blijkt dat bouwprojecten tot en met vijf woningen in alle gebieden binnen onze gemeentegrens op geen enkele wijze leiden tot stikstofdepositie. Daarom heeft het college van B&W besloten dat voor bouwaanvragen tot en met vijf woningen geen stikstofberekening meer hoeft te worden aangeleverd. De Provincie Flevoland steunt die beleidslijn. Om het particuliere opdrachtgevers makkelijker te maken, is deze beleidslijn vooruitlopend op de vaststelling al toegepast.

Deze beleidslijn is gebaseerd op de huidige kijk van Rijk, provincies en rechtspraak op het stikstofdossier. Als dat verandert, dan kan dat aanleiding zijn om het gemeentelijk beleid aan te passen.

Bekijk de speciale Stikstof pagina van gemeente Almere voor actuele informatie over de gevolgen van de stikstofproblematiek.