Datum: 2 maart 2022
Tijd: 19:30 - 21:00

Hoe komt de sociale infrastructuur in Almere Hout tot ontwikkeling? Wat kan hieruit afgeleid worden voor de toekomst? Sociaal kwartiermaker Cle Burgers heeft de sociale infrastructuur van Almere Hout in kaart gebracht en komt tot verrassende bevindingen en aanbevelingen.

In dit interactieve webinar komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:
• Toegankelijkheid van buurtontmoetingsplekken
• De rol van buurtschappen en kavelwegverenigingen bij samenlevingsopbouw
• Wijkteam in Almere Hout
• Samenwerking in de wijk
• Urgentie voor jongerenwerk
• Publieke ontmoetingsruimtes.

Je kunt je aanmelden voor dit webinar via: cburgers@deschoor.nl.

Logos De Schoor