Datum: 16 maart 2023
Tijd: 15:45 - 18:00
Locatie: Gemeente Almere, Stadhuisplein 1, 1315 HR Almere

Op 16 maart 2023 van 16:00 tot 18:00 is de klankbordbijeenkomst afvalwater bij de gemeente Almere aan het Stadhuisplein 1 te Almere.

We horen graag of je aanwezig bent. We verzoeken je je aanwezigheid door te geven door een mail te sturen naar afvalwateroosterwold@almere.nl


Wat gaan we bespreken?

In deze bijeenkomst staat het plan van aanpak centraal. Dat is het eerstvolgende raadsvoorstel dat geagendeerd wordt. De inbreng die tijdens de bijeenkomst wordt opgehaald wordt betrokken bij het opstellen van het raadsvoorstel. De onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn onder andere de fasering, het beheer en onderhoud, calamiteitenzorg en de communicatie naar de bewoners in Oosterwold.

Programma

  • Opening, agenda, mededelingen en verslag
  • Introductie Robin Siebel als gedelegeerd opdrachtgever
  • Presentatie plan van aanpak inclusief planning bestuurlijke en communicatie momenten
  • Toelichting op zienswijze bezuinigingen IBA’s t.o.v. tijdelijke voorzieningen
  • Beheer en onderhoud van de bestaande installaties
  • Rondvraag en sluiting

Hopende je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en je 16 maart 2023 bij de bijeenkomst te zien.
We verzamelen in de centrale hal om 15:45 uur van het stadhuis

Met hartelijke groet,
Jan Lagerweij
Gebiedsregisseur Oosterwold