Datum: 14 februari 2024
Tijd: 00:00 - 00:00

Samen met een afvaardiging van bewoners zijn we regelmatig in gesprek over afvalwater in Oosterwold. Op woensdagmiddag 14 februari 2024 organiseren we in klein comité een klankbordbijeenkomst. De sessie gaat over de volgende drie onderwerpen:

  1. Zakelijk recht voor riolering in Oosterwold: de riolering blijft in eigendom en beheer van de gemeente. Daarom dient de gemeente het recht te krijgen op uitvoering van het beheer en recht van overpad voor het uitvoeren van deze werkzaamheden.
  2. Onafhankelijk bemiddelaar: bij verschil van inzicht over de uitvoering van de werkzaamheden wordt een onafhankelijk bouwbegeleider ingeschakeld.
  3. Kavelriool principes: voor de aanleg van het kavelwegriool langs de weg en de situatie van put naar pot zijn diverse standaardsituatie denkbaar, naast maatwerkoplossingen.

De gemeente wil deze onderwerpen graag bespreken met bewoners. Omdat het deels om technisch onderwerpen gaat, houden we in eerste instantie een sessie in klein comité ter voorbereiding van een brede vervolgsessie. We nodigen voor 14 februari maximaal 5 bewoners uit. We horen graag of je aanwezig wilt zijn. Je kunt je aanmelden via afvalwateroosterwold@almere.nl. De eerste 5 aanmeldingen ontvangen een definitieve uitnodiging met tijdstip en locatie.

Medio maart 2024 organiseren we een brede klankbordbijeenkomst over bovengenoemde onderwerpen voor alle bewoners. Deze kondigen we aan in de nieuwsbrief en in de Agenda op maakoosterwold.nl.

Wat doet een klankbord afvalwater?
In de klankbordbijeenkomsten afvalwater legt het gebiedsteam voorstellen voor aan de deelnemers. Ook kunnen de deelnemers input leveren. Het gaat dus niet om co-creatie en het is geen onderhandelingsforum. De klankbordbijeenkomst gaat over kaders en niet over individuele casussen. De verslagen lees je terug op https://maakoosterwold.nl/afvalwater/.