Datum: 14 juni 2023
Tijd: 19:30 - 21:00
Locatie: Het Demopark, Daniel Goedkoopstraat 30,

Stichting Hemus start in samenwerking met ERF BV met strokenteelt op de Stichtse lijn. Hoe gaat het met de voorbereidingen?  

“Eerst is goede toegang tot de percelen geregeld en een bouwplan gemaakt”, vertelt Rosemarie Slobbe van Hemus. “Afgelopen najaar 2022 is de Stichtse lijn bewerkt met de messenfrees om het gras weg te krijgen en daarna zijn alle stroken gespit. Wat voor de strokenteelt van groot belang is, is dat de percelen zijn ‘ingereden met de GPS’. Dat zorgt ervoor dat we precies weten waar we de teelt in stroken gaan uitvoeren en de trekker en machines daarop ingesteld staan. Alleen voor de 2 kavels aan de zuidzijde (H en J) is dit nog niet gebeurd omdat de begrenzing door de gemeente nog moet worden vastgesteld. Zoals besproken op de bewonersbijeenkomst in november 2022 hebben we voor dit teeltjaar gekozen voor twee gewassen: veldbonen en suikermais. De indeling varieert per perceel om de oppervlakte van de gewassen gelijkmatig te verdelen.”

Teeltstroken

“De teeltstroken bestaan uit 3 stroken van 6 meter dus totaal 18 meter breed. Aan weerskanten van de stroken ligt een 6 meter brede grasstrook. Deze 6 meter strook zal merendeel worden gebruikt voor transport en in het najaar 2023 planten we aan één zijde bomen en struiken voor de biodiversiteit en de lokale pluk en aan de andere kant zaaien we een bloemen/kruidenmengsel.  

Het is tot nu toe een koud en nat voorjaar waardoor we nog geen werkzaamheden konden beginnen. Eerst moet de grond goed droog zijn. Zodra het kan, beginnen we! 

Gezien de vorm en ligging van de percelen, zien we nog best wat uitdagingen als het gaat om het uitvoeren van de landbouwwerkzaamheden zoals beregenen, bemesten en oogsten, en ook vanuit de bedrijfseconomische invalshoek. Maar we gaan ons best doen dit eerste jaar.  

Woensdagavond 14 juni 2023 vanaf 19.30 uur hopen we je weer te ontmoeten op het Demopark. Die bijeenkomst krijgt het karakter van een kennisbijeenkomst waarbij we je graag meer vertellen over onze praktijkervaring met strokenteelt en de resultaten van drie jaar wetenschappelijk onderzoek op ons grootschalige strokenteeltperceel langs de A6. Meld je aan door een mailtje te sturen naar info@hemus.nu.”