Datum: 29 november 2022
Tijd: 19:00 - 21:00
Locatie: Stadhuis Almere, Raadszaal

Het Vervolg – Toen Nu Dan

Welke voorstellen hebben we op basis van alle input uitgewerkt voor de volgende fase van Oosterwold? En wat kunnen we nog meenemen in deelgebied 1 dat nu wordt ontwikkeld? Bij de 2e grote oploop van 10 mei jl. koppelden we de resultaten van de doelgroep- en themasessies terug. Op 29 november blikken we vooruit. De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in de Burgerzaal van het Stadhuis.

De aftrap is aan futuroloog Jacintha Scheerder. Zij onderzoekt als toekomstdenker en -dromer wat er in het verschiet ligt om het ondenkbare en het ‘onbekende’ wat dichter bij te brengen. Ook vertellen we over de voorstellen voor diverse thema’s en lichten we het uitgifteproces, betaalbaar wonen en stadslandbouw eruit. Tot slot is het woord aan de meeleesgroepjes van bewoners en ontwikkelaars in een panel.

De voorstellen die nu voorliggen zijn gebaseerd op de opdracht in de raadsbesluiten van Almere en Zeewolde van 2 jaar geleden. Uitgangspunt voor de voorstellen is dat de ambities van Oosterwold blijven. De ervaringen van initiatiefnemers in deelgebied 1 en de condities van deelgebied 2 vragen wel om fundamentele aanpassingen in het ruimtelijke- en grondbeleid en meer begeleiding vanuit het gebiedsteam voor kavelkopers bij de start.

Om je op te geven voor de 3e oploop toekomst van Oosterwold kijk hier.