Datum: 29 maart 2022
Tijd: 19:30 - 21:30
Locatie: Stadhuis Almere, Burgerzaal

Graag nodigen we je uit voor de eerste grote oploop op 29 maart 2022, waar we live op het stadhuis een terugkoppeling geven van de tot nu toe opgehaalde resultaten. Het gaat om de resultaten van de enquête van februari over de toekomstige ontwikkeling van Oosterwold en de doelgroepsessies van maart met bewoners/initiatiefnemers, ontwikkelaars, terreinbeherende organisaties en betrokken ambtenaren. H+N+S Landschapsarchitecten zal verslag doen van de tussenresultaten van hun ontwerpend onderzoek. Daarna volgt een interactief deel waarbij je in kleine groepjes voor een aantal thema’s je wensen, zorgen en ideeën kunt doorgeven.

Na afloop kun je je inschrijven voor de verdiepende themasessies die we in april 2022 organiseren.

Oosterwold is bijzonder. De raden van Almere en Zeewolde hebben op basis van de evaluatie in 2019/2020 besloten de organische gebiedsontwikkeling voort te zetten en de huidige ambities te handhaven. Tegelijkertijd moeten we kritisch durven te zijn op de in 2012 gestelde ambities en hoe deze uitpakken in de praktijk. De gebiedsorganisatie Oosterwold wil samen met initiatiefnemers en overige betrokkenen de opgedane ervaringen inzetten om de ontwikkelfilosofie van Oosterwold waar nodig bij te stellen. We werken toe naar besluitvorming over de doorontwikkeling van Oosterwold in deelgebied 2. Tegelijkertijd onderzoeken we of aanpassingen van de aanpak in deelgebied 1B en correcties van de spelregels in deelgebied 1A nodig zijn. Het proces samengevat: filmpje doorontwikkeling Oosterwold.

Aanmelden: Via 1e grote oploop Doorontwikkeling Oosterwold (tot en met maandag 28 maart 2022)

Save the date: de 2e grote oploop is gepland op 10 mei 2022.